گیاهان دارویی به عنوان یکی از مداخلات درمانی از دیر باز از محورهای اساسی طب های سنتی و طبیعی بوده است.گیاهان به عنوان بخشی از چرخه ی حیات طبیعت، واجد مختصات مشترک از بابت ساختار انرژتیک با انسان می باشد.بنابراین با ورود به بدن ، بالانس ادمی چندان به هم نمی خورد. غلظت عناصر و ترکیبات مختلف در گیاهان در حدی است که در سیکل طبیعی پایدار بوده و در داخل بدن نیز متابولیسم نرمال را برای تجزیه و دفع دچار صرف انرژی و چالش نمی گرداند.

واحد گیاهان دارویی بخشی از شبکه درمانی انستیتو سلامت دکتر مجلسی را تشکیل می دهد.

امید علیزاده کارشناس ارشد فیزیولوژی گیاهان دارویی مسئولیت این واحد را به عهده دارد.

لیست گیاهان دارویی موجود در این واحد به شرح زیر می باشد.

امکان ارسال گیاهان دارویی در صورت درخواست و سفارش از این واحد مقدور می باشد.

465317

این داروها به لحاظ ترکیب به دو شکل مفرده و مرکب یا فرمولاسون میباشد.در طب چینی بیشتر توصیه به تجویز داروهای ترکیبی می باشد ولی در طب سنتی ایران سفارش بیشتر به مفردات می باشد.

از نظر شکل دارویی نیز در طب سنتی اشکال متعددی وجود دارد ، که شامل دمنوش ، عرق ، مقطر ، کپسول ، ضماد ، پماد ، بخور و … می باشد.

دی 18, 1395
3

گیاهان دارویی

آذر 16, 1395
175

خار پاشنه

آبان 5, 1395
untitled12-1-copy

دمنوشهای مناسب فصل زمستان

مهر 26, 1395
1422642595525

رفع مشکلات بارداری با کمک طب سنتی