طب سوزنی (چینی) Acupuncture TCM

  CINA

طب سوزنی با قدمتی بیش از 3500 سال یکی از قدیمیترین مکاتب طبی در جهان میباشد که امروزه نیز به حیات پویای خود ادامه میدهد و افزایش چشمگیر استقبال از آن در کل کشورهای جهان نشان از توانمندیهای این طب دارد.

بیش از 75 دانشکده پزشکی در آمریکا کلاسها و سمینارهای اختیاری در زمینه طب مکمل دارند. در سال 1997 شمار دانشکده هایی که در اروپا دوره های این طب را برگزار میکنند به 45% رسیده و در دو سال آینده به 60% رسیده است. 45% مراجعین به کلینیکها در امریکا  طی یکسال طب اکثر تاثیر را تجربه کرده اند.

اساس طب سوزنی کمک به بدن در ایجاد  تعادل و برقراری بالانس در درون خود و در تعامل با محیط بوده و نهایتا تامین سلامت است. چراکه مطابق طب چینی سلامت در سایه هارمونی درونی و سازگاری با بیرون قابل حصول است. در طب سوزنی با استفاده از سوزن های بسیار ظریف استریل یکبارمصرف نقاط خاصی از بدن بر اساس تشخیص بیماری توسط پزشک تحریک میشوند.

طب سوزنی در موارد زیر میتواند مورد استفاده قرار بگیرد:

الف) در برخی بیماریها طب سوزنی به تنهایی میتواند منجر به درمان گردد.

ب) در برخی بیماران مزمن که از روشهای دیگر درمانی استفاده میکنند میتواند جایگزینی بدون عوارض جانبی باشد.

ج) در بیمارانی که تحت درمان دارویی هستند ولی به نتیجه مطلوب درمانی نرسیده اند ضمن ادامه درمان قبلی استفاده از طب سوزنی به عنوان کمک و به طور موازی میتواند منجر به حصول به نتایج قابل قبولتری گردد.

د) در بیمارانی که به دلایل عدیده ای امکان استفاده از سایر روشهای درمانی مثل جراحی یا استفاده از داروها وجود ندارد طب سوزنی میتواند گزینه دیگر درمان به حساب آید.

طب سوزنی یک تکنیک یا روش برای درمان بیماری خاص نمیباشد بلکه به عنوان یکی از شاخه های مهم طب چینی یک مکتب طبی میباشد که برای خود فلسفه ای مستقل دارد و در سایه پتانسیلهای درمانی اش  قرنهاست که اهمیت خود را از دست نداد و حتی در قلب کشورهای غربی هم جای خود را باز کرده است.

سوالات رایج در مورد اکوپانکچر:

1- طب سوزنی عوارض جانبی دارد؟

خیر.یکی از مهمترین خصائل طب سوزنی اینست که اگر توسط متخصص مربوطه به شکل درست انجام پذیرد فاقد هر گونه عارضه جانبی میباشد و اگر تمامی نکات فنی و طبی اعم از کنتراندیکاسیونها رعایت شود عوارضی نخواهد داشت.

2- سوزنهای بکار رفته در طب سوزنی آیا یکبارمصرف میباشند؟

سوزنهای مورد استفاده در مراکز بهداشتی درمانی شناخته شده استریل و یکبارمصرف بوده و استانداردهای بهداشتی مربوط را که  عموما متعلق به اروپا و یا FDA امریکا است، حائز میباشند.

3- آیا طب سوزنی برای بیمار دردناک بوده و تحمل زیادی طلب میکند؟

از آنجا که سوزنهای مورد استفاده بسیار نازک و ظریف بوده و با تکنیکهای خاصی و در نقاط ویژه ای از بدن به کار گرفته میشوند درد زیادی ندارد و عمدتا برای بیماران قابل تحمل و آسان است.

4- تعداد جلسات درمانی در طب سوزنی چقدر است؟

تعداد جلسات درمانی وابسته به فاکتورهای زیادی است از جمله مدت زمان بیماری (مزمن یا حاد بودن) نوع بیماری پروتکل درمانی اتخاذ شده از طرف پزشک و… ولی در حالت عموم یک دوره درمان 8 الی 12 جلسه میباشد که در برخی بیماریهای حاد میتواند کمتر در حد 2 الی 4 جلسه باشد و یا در بیماریهای مزمن شاید بیش از 12 جلسه باشد. این دوره ممکن است 2 تا 4 دوره ادامه یابد.

5- مدت زمان هر جلسه درمان چقدر است؟

هر جلسه درمانی بین 15 دقیقه تا 40 دقیقه طول میکشد ولی متوسط ان حدود 25 الی 30 دقیقه است البته در برخی موارد از جمله درمانهای زیبایی COSMETIC میتواند یک ساعت به طول بینجامد.

6- آیا طب سوزنی درمان قطعی برای بیماریست؟

اکوپانکچر نیز همانند سایر مکاتب درمانی تاثیر یکسانی بر تمامی بیماران و بیماریها ندارد. در مواردی میتواند تاثیرات بسیار قاطعی بجا گذارد و در مواردی نیز فقط در سیر بیماری تاثیر میگذارد ولی انچه مبرهن است اینکه علل و عواملی باعث شروع و پیشرفت بیماری میگردند که عمدتا ریشه در تعامل فرد با محیط دارد اگر این عوامل پس از درمان بیماری همچنان ادامه یابند بسیار محتمل است بیماری مبدا عود نماید لذا در طب کل نگر در حین درمان و پس از آن سعی بر ان است که شرایط عود بیماری محدود گردد و سبک زندگی تغذیه و عوامل روانی عصبی اجتماعی اصلاح گردد تا نتایج درمانی با تاثیر و برگشت ناپذیر گردد.

8- آیا طب سوزنی تداخلی با سایر درمانها دارد؟

در صورتیکه اصول اکوپانکچر به درستی توسط یا متخصص رعایت شود تداخلی با دیگر درمانها ندارد.

9- آیا مواردی وجود دارد که استفاده از طب سوزنی در آن شرایط ممنوع است؟

بله در مواردی از جمله زخم باز  یا افراد هموفیلی و یا استفاده از الکتروپانکچر در افراد پیر یا بسیار بد حال و زنان حامله یا دارای پیس میکرهای قلبی…