روانشناسی (Psychology)

 

انسان به عنوان موجودی با ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برای طی مسیر زندگی نیازمند دریافت خدمات آموزش، مشاوره، مدیریت و درمان به منظور سازگاری بهتر و افزایش کیفیت زندگی اش می باشد و هرگاه این سازگاری و کیفیت از روند متناسب خود منحرف گردد، شکایات و مشکلات در قالبهای جسمی، روان نشاختی و حتی کارکردهای اجتماعی و خانوادگی خود را نشان می دهد.

در انستیتو سلامت دکتر مجلسی با توجه به نگاه چند جانبه به انسان و مشکلات او که اغلب به طور بیماریها خودش را نشان می دهد، خدمات مبتنی بر بهداشت روان جایگاه ویژه خودش را دارد.

در روانشناسی نیز با توجه به اهمیت و نقش عوامل روانشناختی در بروز و تشدید بیماریها شاخه مهمی وجود دارد که تحت عنوان روانشناسی سلامت از آن یاد می شود .

روانشناسی سلامت، گردآوری یافته های آموزشی، علمی، و حرفه ای در رشته روانشناسی جهت ارتقا و حفظ سلامتی، پیشگیری و درمان بیماری ها، شناسایی عوامل سبب شناختی و تشخیصی مرتبط با سلامتی، بیماری و کژکارکردی های مربوط، و نیز تجربه و تحلیل و بهبود نظام مراقبت های بهداشتی و ایجاد خط مشی های بهداشتی است.

برخی از مواردی که به این حوزه مربوط می شود عبارتند از:

  • استرس، بیماری های مربوط به آن و راهکارهای کنترل آن
  • دردهای مزمن، اداره و کنترل کردن آنها
  • مداخلات روانی اجتماعی برای مشکلات بهداشتی مزمن
  • مداخلات روانی اجتماعی برای بیماری ها
  • سبک زندگی، ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها
  • شیوه های تغذیه سالم، کنترل وزن، ورزش و امثال آن
  • محیط های درمانی، ارتباط پزشک و بیمار، راهکارهای افزایش رعایت توصیه های پزشکی و امثال آنها

در حال حاضر نحوه ارائه این خدمات در انستیتو سلامت دکتر مجلسی به صورت جلسات درمانی فردی، جلسات درمانی تیمی با حضور سایر متخصصان انستیتو، گروه درمانی، کلاسهای آموزشی و انجام تستها و ارزیابی های مختلف پیش گرفته می شود که براساس دو رویکرد واقعیت درمانی و درمانهای شناختی می باشند.