درباره ما – انستیتو سلامت دکتر مجلسی Dr Majlesi Health Ins

انستیتو سلامت دکتر مجلسی، مجموعه ای است از واحد های متعدد که هدف آن مداخله جهت ارتقا کلی سطح سلامت می باشد. نگرش این مجموعه به مقوله بیماری اقدام صرف جهت رفع شکایت بیمار نبوده بلکه در نگاهی کلی علل و عوامل زمینه ساز بیماری و اصلاح فاکتور های دخالت کننده در تهدید سلامت فرد را مورد توجه قرار می دهد.

812740888_86925

این مرکز براساس طرح همپوشانی و یکپارچه سازی مکاتب مختلف پزشکی در راستای ساماندهی سلامت فرد در سطوح مختلف جسمی و فیزیکی، فراجی، انرژتیک و روانی و اجتماعی تاسیس گردیده است. این مرکز متشکل از واحدهایی است که هریک در هماهنگی با سایر بخشها و به عنوان حلقه ای از شبکه سلامت عهده دار اصلاح سطحی از اختلال بوده و شامل ملاحظات فیزیکی در حوزه طب مدرن، اصلاح فراج و تغذیه در حوزه طب سنتی، برقراری هارمونی و بالانس انرژتیک در حوزه طب چینی و پرانیک و نهایتا اصلاح سبک زندگی و رفع تنشهای روانی و عصبی در حوزه روانشناسی می باشد.

واحد های تشکیل دهنده این شبکه شامل واحدهای زیر است:

  • طب مدرن  یا طب رایج (غربالگری “Biomedicine Screening”)
  • طب سوزنی acupuncture (شاخه ای از طب چینی)
  • داروخانه گیاهی (متشکل از مجموعه ای از گیاهان دارویی)
  • ماساژ (ماساژ سوئدی ، ماساژ چینی ، یومی هو تراپی )
  • تغذیه ( مشتمل بر مکتب طب مدرن ، طب سنتی و طب چینی)
  • روانشناسی (واحد روانشناسی و برنامه ریزی برای اصلاح سبک زندگی)
  • پوست وزیبایی( شامل مراقبت های پوست بر اساس اموزه های طب سوزنی ،طب سنتی ،وتکنیک های متعلق به طب مدرن نظیر لیزرو..)
  • حرکات اصلاحی ورزشی
  • آموزش ( شامل گروه درمانی و ..)

 

کارشناسان مجرب مسئولیت هریک از واحد ها را به عهده دارند و به شکل تیمی منسجم در تحقق اهداف انستیتو می کوشند، در مورد چینش و لزوم وجود و تعریف هریک از واحد ها در بخش های اختصاصی در این سایت توضیح به عمل آمده است.