انچه پس از اتمام پروسه درمان بسیار مهم و شایان توجه است جلوگیری از عود بیماری و ظهور شرایط ایجاد اختلال و ناسازگاری در بدن و روان است

موضوعی که هم به عنوان پیشگیری از ابتلا به بیماری و هم ادامه تضمین سلامت پس از درمان مشکل عمدتا به ورطه فراموشی سپرده شده است.

به ندرت مرکز درمانی میتوان پیدا کرد که پس از اتمام دوره درمان نحوه مراقبت پس از معالجه و مدیریت عوامل خطر در زندگی فرد اموزش داده شود.

هر فردی به لحاظ ساختار ژنتیکی متفاوت مزاج متفاوت در محیط و اقلیم و شرایطی که زندگی میکند اعم از نوع تغذیه سطح درامد تحصیل موقعیت اجتماعی و…مستعد ابتلا به اختلالاتی هست که در صورت اگاهی از موارد ناسازگار و مدیریت ان قادر خواهد بود جلوی بروز بسیاری از بیماریها را بگیرد این امر ممکن نخواهد بود جز در سایه اموزش و اگاهی از موارد فوق.